Latest Post

Có Nên Tập Thể Dục Vào Buổi Tối Sơn Kẻ Vạch Giao Thông Có Nên Tập Thể Dục Vào Buổi Tối Trực Tiếp Ngoại Hạng Anh Tối Nay Có Nên Tập Thể Dục Vào Buổi Tối Trực Tiếp Cúp C1 đêm Nay

Các Dạng Bài Tập Hóa

Các Dạng Bài Tập Hóa – 45 Bài Tập Hóa Học Nhận Biết Độ Tan – File Word (Click vào link bên dưới để tải về)

Bài 1: Độ tan của muối ăn ở 20oC là 35,9 gam. Khối lượng muối ăn trong 300g dung dịch muối bão hòa ở 20oC.

Các Dạng Bài Tập Hóa

Các Dạng Bài Tập Hóa

Bài tập 2: Hòa tan 14,36 gam NaCl trong 40 gam H2O ở 20oC thì thu được dung dịch bão hòa. Độ tan của NaCl là bao nhiêu?

Hơn 100 Bài Tập Hóa Học Lớp 9 Về Nhận Biết Các Chất Dành Cho Các Bạn Hsg

Phần 3: Độ tan của NaCl ở 20oC là 35,9 gam. Có bao nhiêu gam NaCl trong 1 kg dung dịch NaCl bão hòa ở 20oC.

Bài tập 4: Ở 18oC, hòa tan 143 gam Na2CO3.10H2O vào 160 gam nước thu được dung dịch bão hòa. Vậy độ tan của Na2CO3 ở 18oC là bao nhiêu?

Bài 5: Ở 50oC độ tan của KCl là 42,6g. Nếu cho 120g KCl vào 250g nước ở 50oC và khuấy đều thì có bao nhiêu gam muối không tan hoàn toàn?

Chương 6: Ở 20oC độ tan của K2SO4 là 11,1g. Cần hòa tan bao nhiêu gam K2SO4 vào 80 gam nước để thu được dung dịch bão hòa ở 20oC?

Mua Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa Học Lớp 11

Bài 7: Độ tan của muối KNO3 ở 100 oC là 248 gam. Lượng nước tối thiểu để hòa tan 120g KNO3 ở 100oC là bao nhiêu?

ĐỌC  Bệnh Tiểu đường Có Nguy Hiểm đến Tính Mạng Không

Bài 8: Ở 400C độ tan của K2SO4 là 15. Tính phần trăm khối lượng K2SO4 lỏng bão hòa ở nhiệt độ này?

Câu 9: Tính độ tan của Na2SO4 ở 100C và phần trăm thể tích dung dịch bão hòa của Na2SO4 ở nhiệt độ này. Biết rằng ở 100C khi hòa tan 7,2 g Na2SO4 vào 80 g H2O thì thu được dung dịch bão hòa Na2SO4.

Các Dạng Bài Tập Hóa

Bài 10: Độ tan của NaCl trong nước ở 90oC là 50g. Bao nhiêu phần trăm dung dịch NaCl bị hòa tan ở 90oC?

Nâng Cao Và Phát Triển Tư Duy Giải Bài Tập Hóa Học 11 Tập 1

Tải xuống để xem tất cả các tài liệu – Chia sẻ với bạn bè của bạn trang này quan trọng với bạn!

Thư viện thực hành – Liên hệ – Giới thiệu – Bản quyền – Chính sách bảo mật – Sơ đồ trang web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *